Blogi

21.3. Korttelit turvallisiksi Lepuskin ympäristössä!

Olen kansainvälisen yritystoiminnan KTM ja lehtori, aktiivinen leppävaaralainen äiti ja varavaltuutettu. Sydämeni sykkii Leppävaaralle ja koko Espoolle. Olen asunut viidessä maassa ja puhun viittä kieltä. Koulutuksen ammattilaisena haluan vaikuttaa kunnan vastuulle sote-uudistuksen jälkeenkin jääviin kouluasioihin: peruskoulut, lukiot ja ammatillinen koulutus, korkeakoulut sekä kaikille avoimet kansalaisopistot. Haluan kunnan panostavan koulutukseen ja kansainvälisyyteen sekä syrjäytymisen ja yksinäisyyden ehkäisemiseen.

Leppävaaran seudun halutaan pysyvän yhteisöllisenä, turvallisena ja liikenteen sujuvana. Parkkipaikkoja on rakennettava asutuksen lisääntymisen myötä. Sellon ja Raitin seudut on pidettävä houkuttelevina kävellä ja pyöräillä. Urheiluaktiviteetit houkuttelevat liikkuvaa ihmistä urheilupuistossa ja lähiluonto henkireikänä.

Monikulttuurisuus käännetään voimavaraksi. Aktiivinen yritysten tukema pöhinä saada kaupunkimaisen Leppävaaran sykkeeksi. Tavoitteena hyvä elämä Espoossa nuorille, ikääntyville ja työikäisille.

19.3. Leppävaaran Kokoomuksen vaalistartti

Leppävaaran Kokoomus piti vaalistarttinsa aiheesta koulutus ja sivistys. Alustajina tilaisuudessa olivat johtajat Heljä Misukka OAJ:sta ja  Sampo Suihko Omniasta. Koska kuntien rahoitus ja tehtävät ovat isossa muutoksessa, on tärkeää pohtia monelta kannalta, mitä oikein jää kuntien tehtäväksi.

Heljä Misukan esityksestä ilmeni, että isoimmat koulutuksen kysymykset ratkaistaan tulevaisuudessakin kunnissa. Kuntien päätettäväksi jää:

  • paljonko rahaa satsataan varhaiskasvatukseen, koulutukseen ja niiden kehittämiseen
  • miten rahat käytetään (opetukseen, digiin vai seiniin)
  • koulu- ja oppimisverkko ja oppimisympäristöt; ovatko moderneja, terveellisiä ja turvallisia
  • miten rakennusten korjaustarpeista huolehditaan
  • ryhmäkoot ja opettajien määrät
  • kunnan opetussuunnitelmista, tuntijaosta jne.

Ammatikorkeakouluista keskusteltaessa toin esille mm. kollegani Kimmo Mäen kanssa hiomiani ajatuksia: yritysyhteistyön lisääminen esim.  työn opinnollistaminen ja muut uudenlaiset työtä ja opiskelua integroivat menetelmät. Esittelin myös 3AMKin yhteistyökuvia: Metropolian, Laurean ja Haaga-Helian liittouma, joka tiivistää olevassa olevaa pk-seudun koulutusyhteistyötä.

Sampo Suihko kertoi mm. työväenopiston ja Omnian kuulumisia ja yhteistyökuvioita. Omnia oli juuri allekirjoittanut suuren vientiyhteistyön Saudi-Arabian kanssa. Siitä riittikin monenlaista kulttuurista pohdintaa. Sampo kertoi myös pakolaisten tulosta ja miten hienosti koulut pystyivät vastaanottamaan ja järjestämään käytäntöjään niin, että lapset pääsivät kouluun. Hän mainitsi koulujen uskontokalenterit ja miten kouluissa pitää oppia kunnioittamaan toista. Presidentti Niinistöllä, Robinilla ja Diandralla alkoi nyt juuri kiusaamisen vastainen kampanjakin. Sampo mainitsi myös kestävän kehityksen, joka pitää oppia varhaisesta lapsuudesta asti. Haasteina tulevaisuudessa hän näki mm. digiloikan ja opettajien osaamisen sekä vanhemman väen sometaidot.

Ilmeistä on, että Espoo hakee innovatiivisia ratkaisuja siihen, miten koulutus, oppiminen ja osaamisen kartuttaminen saadaan tehokkaammin järjestettyä tulevaisuudessa.

Tilaisuus oli kaikin puolin valaiseva. Tulin entistä enemmän vakuuttuneeksi siitä, että minulla olisi annettavaa valtuustoon juuri osaamis- ja kokemusvarantoni vuoksi!