VAALITEEMANI

Elinvoimaiselle, luonnonläheiselle Espoolle ja minulle tärkeitä asioita

1. Yrittäjyys ja yrittäjämäinen ote elämään: yrittäjyydelle ja kansainvälistymiselle toimintaedellytykset kuntoon. Hyvin toimivat liikenneratkaisut ovat elinehto yritysten kilpailukyvylle ja ihmisten sujuvalle arjelle.

2. Jatkuva oppiminen väylänä nuorten työllistymiseen ja kaikille mahdollisuutena osaamisen kehittämiseen läpi elämän.

3.Työelämässä joustavat ratkaisut jaksamiseen ja vanhemmuuden tukemiseen.  Vanhusten laadukkaiden peruspalvelujen takaaminen ja niiden riittävyydestä huolehtiminen. Lähiluonto on säilytettävä voimavarana ihmisille.

4. Espoon veroäyrille ei ole korotustarvetta, kun velkaantumista hillitään julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä kehittämällä.