Yrittäjyys ja yrittäjämäinen ote elämään

 

Pk-yrittäjyydelle ja kansainvälistymiselle on luotava kannustimia. Yrittäjämäinen ote elämään ei tarkoita pelkästään itsensä työllistämistä tai yrittäjyyttä vaan jokaisen yksilön oman elämän hallintaa ja yhteiskunnassa ja ympäristössä olevien mahdollisuuksien tunnistamista ja hyödyntämistä.