21.2.2021. Miksi olen mukana?

Olen mukana, koska haluan vaikuttaa aktiivisesti espoolaisten hyvinvointiin ja parempaan elämään mm.:

  • Yrittäjämäinen asenne elämään, ja yhteisöllisyyden tukeminen
  • Yrittäjien tarpeet joustavammin huomioon  mm. start-upeille ja pienille yrityksille tiloja Espoossa näin taataan palvelut tasapuolisesti espoolaisille
  • Opiskelu ja kouluttautuminen kunniaan; syrjäytymisen ehkäisy
  • Valinnanvapaus palveluihin julkiset/yksityiset
  • Tiukka budjettikuri ja valvonta. Arkeen liittyvät palvelut ylläpidetään kuten 2. luokkalaisten iltapäivähoito.
  • Ikääntyville lähipalveluja kasvokkain, ateria edullisemmaksi palvelutaloissa, sekä liikkuminen maksutta julkisessa liikenteessa 9-14 ajalle