MITÄ ASIOITA HALUAN EDISTÄÄ

Haluan turvallisen, sinivihreän, ympäristöystävällisen, kestävän kehityksen ja oikeudenmukaisen Espoon, jonka talous on kunnossa, lähiluonto on kaikkein ulottuvilla ja palvelut  saatavilla ajanmukaisesti ja luotettavasti. Yrityksiä on kannustettava työllistämään ja kansainvälistymään. Näin saadaan verorahoja kunnan käyttöön. Korkeatasoisella koulutuksella varmistetaan huippuosaaminen. Ammatillista koulutusta ja jatkuvaa oppimista kehitetään Omniassa elinikäisen oppimisen periaatteella.

Espoon tulee omalta osaltaan edistää edelleenkin monipuolista korkeakouluopetusta. Sitä tarjoavat vetovoimaiset Metropolia ja Laurea ammattikorkeakoulut sekä monialainen Aalto yliopisto. Viimeksi mainittu tulisi pitää maailman huippuyliopistojen listalla. Otaniemen kansainvälisen innovaatioympäristön kehittämiseen on panostettava merkittävästi jatkossakin.

Kouluympäristön terveellisyys sekä oppijoille että opettajille on turvattava. Kaupunkisuunnittelussa pitää taata monimuotoinen asuminen ja sujuva sekä julkinen että yksityinen liikenne. Sekä autoilijoiden että pyöräilijöiden tarpeet on huomioitava, ja kaupunkipyörien tarjontaa on lisättävä.

Vanhemmuutta ja työssä jaksamista on kaikin tavoin tuettava. Ihmisiä pitää kannustaa omatoimisuuteen ja arjen sietämiseen. Kunta tarjoaa monenlaisia palveluita, myös maksuttomia, jotta ne olisivat kaikkien ulottuvilla. Luonto on äärimmäisen tärkeä voimavara. Espoossa meri ja metsät ovat kaikkien nautittavissa, joten kannustan kaikkia lähtemään ulos liikkumaan ja ihailemaan luonnon kauneutta.

Olenko oikea henkilö edustamaan sinua Espoon päätöksenteossa?