Blogi

Arman Alizad


Leppävaaran kirkossa oli Arman Alizad haastateltavana 1.3.2017. Hänen puheensa lisäsi ymmärrystä erilaisuuden kohtaamisesta. Itsellenikin on tärkeää, että ihmiset otetaan ihmisinä ja toiminta on aitoa.

Kaupunkisuunnittelu kasvun mahdollistajana

Rakentaminen

Raideliikenneratkaisut ohjaavat rakentamisen painopistealueita ja kunnan täytyy poistaa esteitä täydennysrakentamisen tieltä. Kunnan on pidettävä huolta siitä, että kaavoitus ja rakennushankkeiden lupaprosessit ovat sujuvia ja asiantuntevia. Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ja kehittäminen tulisi nähdä mahdollisuutena.

Kulkuyhteydet

Raideliikenteen lähitulevaisuuden hankkeet on Espoossa ratkaistu jo varsin mallikkaasti. Länsimetron valmistuminen ja päätös raide-Jokerista parantavat Espoon liikenneyhteyksiä ja tulevat todennäköisesti vähentämään autoliikennettä. Pidän tärkeänä liikenteen kehityskohteena pyöräily-ympäristön parantamista. Espoossa ja koko pääkaupunkiseudulla on jo hyvässä alkuvauhdissa pyöräilyn yhteinen markkinointistrategia 2016-2020, jonka avulla halutaan luoda pääkaupunkiseudusta yksi maailman pyöräilymetropoleista. Espoossa tulee satsata pyöräily-ympäristöjen liikennesuunnitteluun ja huomioida pyöräily liikennesuunnitteluviraston henkilöstöä rekrytoitaessa.

Palvelut

Peruspalvelut on oltava kunnossa ja jokaisen saatavilla. Emme saa unohtaa ikäihmisiä ja heidän mahdollista tarvetta saada palveluita kasvokkain.

Viihtyvyys

Viihtyvyys on jokaisen espoolaisen yhteinen asia ja tavoite. Keskinäinen kunnioitus ja toistemme arvostus ovat avain sopuisaan yhteiseloon.

 

Koulutus tärkeä Espoon brändille

Espoon on panostettava koulutukseen. Espoon brändi ja maine on vahvasti hyvää peruskoulutusta painottava. Nuorista on pidettävä huolta. Tavoitteena on oltava se, ettei yksikään koulupudokas syrjäydy näköalojen ja mahdollisuuksien puuttumisen vuoksi. Tehtävämme on tukea nuoria kasvumatkalla osaksi yhteiskuntaa sekä panostaa koulutuksen tasoon ja oppimisympäristöjen laatuun. Elinikäinen oppiminen on mahdollistettu nyttemin Omniaan siirtyneen kansalaisopiston avulla. Tätä suuntaa pitää edelleen jatkaa ja tukea.

Tällä hetkellä koulujen fyysiset tilat ja homeongelmat tuottavat melkoisesti ongelmia sekä kustannuksia. Jotain on muuttunut rakentamisessa ja rakentamisen valvonnassa sekä erityisesti ylläpidon ja huollon tasossa. Nämä asiat pitää korjata pikimmiten. Kunnan pitää valvoa omistamiensa kiinteistöjen rakentamista, korjausta, kuntoa ja erityisesti ylläpitoa, jotta saadaan aikaan kestäviä tuloksia. Ei pelkästään rakentamisen, suunnittelun tai valvonnan puutteet aiheuta terveyshaittoja ja suuria taloudellisia tappioita vaan laiminlyönnit ja osaamattomuus huollon ja ylläpidon saralla.

Yrittäjyys ja yrittäjämäinen ote elämään

 

Pk-yrittäjyydelle ja kansainvälistymiselle on luotava kannustimia. Yrittäjämäinen ote elämään ei tarkoita pelkästään itsensä työllistämistä tai yrittäjyyttä vaan jokaisen yksilön oman elämän hallintaa ja yhteiskunnassa ja ympäristössä olevien mahdollisuuksien tunnistamista ja hyödyntämistä.