Koulutus ja osaaminen vievät Espoota eteenpäin

Koulutus tärkeä Espoon brändille

Espoon yliopistokaupunkina on panostettava korkealaatuiseen koulutukseen. Espoon brändi ja maine on vahvasti hyvää peruskoulutusta sekä myös yliopistokoulutusta painottava, sijaitsevathan Aalto-yliopisto, Laurea ja Metropolian ammattikorkeakoulut Espoossa. Lisäksi Omnia huolehtii toisen asteen koulutuksesta sekä kansalaisopistotoiminnasta. Itselläni on kokemusta Aalto-yliopistossa tohtoriopinnoista sekä tutkimuksen tekemisestä, Laurean AMK:n toiminta tullut tutuksi alueneuvottelukunnassa ja Omniaa olen seurannut läheisesti tarkastusllautakunnan varajäsenen paikalta.

Nuorista on pidettävä huolta. Tavoitteena on oltava se, ettei yksikään koulupudokas syrjäydy näköalojen ja mahdollisuuksien puuttumisen vuoksi. Tehtävämme on tukea nuoria kasvumatkalla osaksi yhteiskuntaa sekä panostaa koulutuksen tasoon ja oppimisympäristöjen laatuun. Elinikäinen oppiminen on mahdollistettu nyttemin Omniaan siirtyneen kansalaisopiston avulla. Tätä suuntaa pitää edelleen jatkaa ja tukea.

Tällä hetkellä koulujen fyysiset tilat ja homeongelmat tuottavat melkoisesti ongelmia sekä kustannuksia. Jotain on muuttunut rakentamisessa ja rakentamisen valvonnassa sekä erityisesti ylläpidon ja huollon tasossa. Nämä asiat pitää korjata pikimmiten. Kunnan pitää valvoa omistamiensa kiinteistöjen rakentamista, korjausta, kuntoa ja erityisesti ylläpitoa, jotta saadaan aikaan kestäviä tuloksia. Ei pelkästään rakentamisen, suunnittelun tai valvonnan puutteet aiheuta terveyshaittoja ja suuria taloudellisia tappioita vaan laiminlyönnit ja osaamattomuus huollon ja ylläpidon saralla.