Kaupunkisuunnittelun tärkeys kuntapolitiikassa v.2021

Rakentaminen

Raideliikenneratkaisut ohjaavat rakentamisen painopistealueita ja kunnan täytyy poistaa esteitä täydennysrakentamisen tieltä. Kunnan on pidettävä huolta siitä, että kaavoitus ja rakennushankkeiden lupaprosessit ovat sujuvia ja asiantuntevia. Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ja kehittäminen tulisi nähdä mahdollisuutena.

Kulkuyhteydet

Raideliikenteen lähitulevaisuuden hankkeet on Espoossa ratkaistu jo varsin mallikkaasti. Länsimetron valmistuminen ja päätös raide-Jokerista parantavat Espoon liikenneyhteyksiä ja tulevat todennäköisesti vähentämään autoliikennettä. Mutta miten on liityntäparkkeerauksen laita? Jos se on vaikeaa, hidasta ja maksullista autoilu ei suinkaan vähene. Tämä asia on tärkoin tutkittava sekä tarpeen että hinnan suhteen.

Pidän tärkeänä liikenteen kehityskohteena pyöräily-ympäristön parantamista. Espoossa ja koko pääkaupunkiseudulla oli jo hyvässä alkuvauhdissa pyöräilyn yhteinen markkinointistrategia 2016-2020, jonka avulla haluttiinn luoda pääkaupunkiseudusta yksi maailman pyöräilymetropoleista. Espoossa tulee satsata pyöräily-ympäristöjen liikennesuunnitteluun ja huomioida pyöräily liikennesuunnitteluviraston henkilöstöä rekrytoitaessa. Tällä hetkellä kaupunkipyörät ovat tuiki tärkeä lisä liikkumiseen.

Minä haluan kaupunkipyöriä joka asemasta vähintään 5 km säteellä. Ihmetys on suuri kun esimerkiksi runsaan 2 km päässä oleva Karakallio on ilman kaupunkipyöriä. Tämä asia tulee pikimiten korjata. Pyörien saanti ei ole vain liikennekysymys  vaan myös terveyden ylläpitokysymys.

Palvelut

Peruspalvelut on oltava kunnossa ja jokaisen saatavilla. Emme saa unohtaa ikäihmisiä ja heidän mahdollista tarvetta saada palveluita kasvokkain. Ikäihmiset tarvitsevat kotiinsa hoitoa säännöllisesti ja heitä olisi kuultava palveluiden kehittämisessä. Ikäihmisten olojen parantaminen on tärkeä asia ei vain heille itselleen vaan myös heidän aikuisille lapsilleen.

Viihtyvyys ja yrittäjyys

Viihtyvyys on jokaisen espoolaisen yhteinen asia ja tavoite. Keskinäinen kunnioitus ja toistemme arvostus ovat avain sopuisaan yhteiseloon.

Yrityksille on turvattava elinkeinomahdollisuudet kussakin viidessä kaupunkikeskuksissa ja muissakin pienemmissä kyläyhteisöissä. Mikäli asuinalueilla ei ole palveluita niin alueet eriytyvät ja asuinalue ei ole enää houkutteleva.