Espooseen tarvitaan lisää kansainvälisiä osaajia

Espoo tarvitsee kansainvälisiä osaajia  tekijöiksi Espooseen. Näin ollen on selvää myös, että maahanmuuttajien työllisyyden lisäämiseen on löydettävä ratkaisuja. Mikäli halutaan korkeastikoulutettujen henkilöiden viihtyvän perheenä Espoossa, on perhettä katsottava kokonaisuutena. Kun halutaan kouluttamattomien maahanmuuttajien työllistyvän, on heidän koulutukseensa panostettava nykyistä enemmän.

Espoossa on ollut hyvin kauan maahanmuuttajia, joista vietnamilaiset olivat ensimmäisiä tulijoita. Isot espoolaiset yritykset ovat hyvin mahdollistaneet työperäisen maahanmuuton. Vuosi 2015 muutti monikulttuurisuuden Espoossa, koska tällöin alkoi laaja pakolaisvirta ja Espooseenkin avattiin useita uusia vastaanottokeskuksia.

Pakolaisten tulo näkyi selvästi kaupungin Monikulttuuriasiain neuvottelukunnan toiminnassa, jota olen vetänyt. Olen vieraillut useissa vastaanottokeskuksissa ja keskustellut sekä pakolaIsten että henkilökunnan kanssa. Lisäksi olen tutustunut kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneisiin.

Pakolaisiin ja maahanmuuttokeskusteluun liittyen puhutaan usein turvallisuudesta. Mielestäni yksi ratkaisu tähän olisi 0-toleranssin käyttöönotto pakolaisille. Heille taataan jo turvallinen asuinpaikka sekä taloudellinen tuki tänne asettumiseen. Tämän vuoksi pitää ehdottomasti saada Espooseenkin yritteliäitä ja eteenpäin tähtääviä asukkaita. Espoo on pidettävä vastaisuudessakin turvallisena ja kestävänä kotiseutuna.

Tässä linkki 27.2. 2017 pidettyyn valtuuston kokouksessa käytyyn keskusteluun. Aihe oli turvallisuus, ja minusta keskustelu ryöppysi lievästi ohi aiheen. Monesti maahanmuutosta ei voida puhua ilman turvallisuusaspektia, mikä on ikävä kyllä hyvin harhaanjohtavaa.
http://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005106974.html


Maahanmuuttoon liittyvät kaksi asiaa, joita ajan Espoossa:

  • Matalan kynnyksen Greencard pakolaisten työllistämiseksi
  • Nollatoleranssi pakolaisille rikollisuuteen

Greencard-ajattelu käytäntöön Suomessa ja Espoo ajamaan sitä:
Otetaan käyttöön matalan kynnyksen työkalu, jolla työnantajille mahdollisuus palkata pakolaisia töihin ilman turhaa paperisotaa. Pakolaisille annetaan nopeutettu lupa tehdä töitä (MIGRI). Työstä maksettava palkka ei voi olla sama kuin koulutuksen saaneilla suomalaisilla ennen kuin he ovat pätevöityneet.

 

Olen saanut idean nollatoleranssista, kun olen kuunnellut, miten turvallisuusteemassa nousevat aina esille pakolaiset ja maahanmuuttajat. Miksi emme haluaisi hyväksyä ajatusta, jonka mukaan Suomessa toimitaan Suomen lakien ja sääntöjen mukaan? Muutoin tänne ei ole asiaa tulla. Kaikki rikolliset ja ei-lainkuuliaiset kiertäkööt Suomen kaukaa. Tässä suhteessa lainsäädäntöön tulisi saada aikaan ketteryyttä – Espoo voisi olla asian eteenpäinviejä. Meillä pk-seudulla nämä kysymykset ovat ihan eri luokkaa kuin muualla Suomessa.

Espoon kunnalliset tehtävät ovat avanneet upean tietovarannon maahanmuutto- ja pakolaisasioihin. Toki oma kokemuksenikin useassa maassa asuneena (USA 3,5 v., Tsekinmaa 5 v., Yhdistyneet Arabiemiirikunnat 3,5) ja työskennelleenä (Saksa, Sveitsi, Slovakia) on avannut silmäni mitä palvelua mistäkin saa ja mitä voi vaatia. Monessakaan maassa ei puhuta kotoutumisesta kuten Suomessa. En ole missään maassa saanut esimerkiksi ilmaista kielikoulutusta yms. Ulkomailla asumiseni syy on toki aina ollut työperäinen maahanmuutto.

Minulla on näkemystä ja referenssejä puhua maahanmuutosta kokonaisvaltaisesti: toimin Espoon monikulttuurisuusneuvottelukunnan puheenjohtajana edellisellä kaudella. Aiemmin toimin myös lisäksi päihde- ja mielenterveysneuvottelukunnassa sekä ympäristölautakunnan varajäsenenä. Näissä tehtävissä olen perehtynyt syvällisesti maahanmuuttajien kotoutumisasiaan eri näkökulmista.