Espoolaiset tarvitsevat sujuvia ja hyvinvointia lisääviä arjen palveluita- Tavoitteena on toimiva, luononläheinen ja kestävä Espoo!

         

Sisulla ja sydämellä 

PÄIVI KÄRI-ZEIN  

päättämään Espoon valtuustoon!

Kuka olen? Olen aktiivi kuntavaikuttaja Päivi Käri-Zein, 57-vuotias kolmen aikuisen lapsen äiti, kauppatieteiden maisteri, kansainvälisen liiketoiminnan lehtori Haaga-Heliassa ja valmennusyrittäjä. Yhteiskunnallisiin asioihin rakentavasti puuttuminen ja kehittäminen ja arjen sujuvoittaminen ovat minulle tärkeä arvo ja voi sanoa; elämäntapa.

Edut minusta äänestäjälle? Espoo tarvitsee yrittäjyyttä palveluiden ylläpitämiseksi lähellä ihmistä terveys- ja liikennepalveluista kouluihin.  Olen Espoon Yrittäjien jäsen ja kuuntelen ihmisten tarpeita eri puolilla Espoota. Puutun myös epäkohtiin tehokkaan eri puolueista olevien ihmisten kanssa, sillä yksin ei kukaan saa mitään aikaan. Vahvuuteni on poliittinen verkostoituminen sekä virkamiehiin että päättäjiin.

Hyöty minusta sinulle? Tuleviin vaaleihin panostan täysillä ammattitaitoni, elämänkokemukseni, yrittäjä- ja kouluttajakokemukseni. Äitinä ymmärrän lapsiperheen arjen haasteet ja pidän tärkeänä niiden pikaista ratkaisemista. Kunnan on tarjottava riittävät, laadukkaat ja oikea-aikaiset palvelut kaikenikäisille kaupunkilaisille. Ikääntyvät ystäväni kaipaavat toisenlaista ”huoltoa” ja niissäkin on paljon parantamisen varaa Espoossa.

Korona-aikana luonnon merkitys ihmisille on korostunut. Sitä ei saa pilata ja rakentaa liian täyteen, jotta tämä mahtava mielen voimavara säilyy tulevillekin polville.

Espoolle ja minulle tärkeitä asioita ovat:

  • Yrittäjyys ja yrittäjämäinen ote elämään: yrittäjyydelle ja kansainvälistymiselle toimintaedellytykset kuntoon
  • Koulutus väylänä nuorten työllistymiseen. Jatkuva oppiminen mahdollisuutena kehittää osaamista läpi elämän.
  • Työelämässä joustavat ratkaisut jaksamiseen ja vanhemmuuden tukemiseen ja jaksamiseen.
  • Vanhusten peruspalvelujen parantaminen ja riittävyydestä huolehtiminen. 
  • Espoon veroäyrille ei ole korotustarvetta, kun velkaantumista hillitään julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä kehittämällä.

Mitä asioita haluan edistää?

Haluan turvallisen, sinivihreän, ympäristöystävällisen, kestävän kehityksen ja oikeudenmukaisen Espoon, jonka talous on kunnossa ja palvelut ovat saatavilla ajanmukaisesti ja luotettavasti. Yrityksiä on kannustettava työllistämään ja kansainvälistymään. Näin saadaan verorahoja kunnan käyttöön. Korkeatasoisella koulutuksella varmistetaan huippuosaaminen. Ammatillista koulutusta ja jatkuvaa oppimista kehitetään Omniassa elinikäisen oppimisen periaatteella.

Espoon tulee omalta osaltaan edistää edelleenkin monipuolista korkeakouluopetusta. Sitä tarjoavat vetovoimaiset Metropolia ja Laurea ammattikorkeakoulut sekä monialainen Aalto yliopisto. Viimeksi mainittu tulisi pitää maailman huippuyliopistojen listalla. Otaniemen kansainvälisen innovaatioympäristön kehittämiseen on panostettava merkittävästi jatkossakin.

Kouluympäristön terveellisyys sekä oppijoille että opettajille on turvattava. Kaupunkisuunnittelussa pitää taata monimuotoinen asuminen ja sujuva sekä julkinen että yksityinen liikenne. Sekä autoilijoiden että pyöräilijöiden tarpeet on huomioitava, ja kaupunkipyörien tarjontaa on lisättävä.

Vanhemmuutta ja työssä jaksamista on kaikin tavoin tuettava. Ihmisiä pitää kannustaa omatoimisuuteen ja arjen sietämiseen. Kunta tarjoaa monenlaisia palveluita, myös maksuttomia, jotta ne olisivat kaikkien ulottuvilla. Luonto on äärimmäisen tärkeä voimavara. Espoossa meri ja metsät ovat kaikkien nautittavissa, joten kannustan kaikkia lähtemään ulos liikkumaan ja ihailemaan luonnon kauneutta.

Olenko oikea henkilö edustamaan sinua Espoon päätöksenteossa?

Haluan olla ehdokkaasi ja äänitorvesi yhteisissä asioissa. Ollaan yhteyksissä!

Terveisin, Päivi

 

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *