9.4. Miksi olen mukana?

Kertaus vielä motivaatiooni olla ehdolla kuntavaaleissa.

Olen mukana, koska haluan vaikuttaa parempaan elämään Espoossa, mm.:

  • Kouluttautuminen; syrjäytymisen ehkäisy
  • Yrittäjämäinen asenne elämään, ja yhteisöllisyyden tukeminen
  • Valinnanvapaus palveluihin julkiset/yksityiset
  • Yrittäjien infrastuktuuri paremmaksi mm. start-upeille ja pienille yrityksille tiloja Espoossa
  • Tiukka budjettikuri ja valvonta esim. homekoulut ja niiden korjaukset valvotusti ja yhteisillä päätöksillä
  • Ikääntyville lähipalveluja kasvokkain, ateria edullisemmaksi palvelutaloissa, sekä liikkuminen maksutta julkisessa liikenteessa 9-14 ajalle